Lokala regler

Sigtuna Golfklubb tillämpar Svenska Golfförbundets Generella regler

Lokala regler Sigtuna GK.

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och anslås då på kansliets anslagstavla.

  1. Markeringar på banan: Vit:: Out of bounds    Blå: Onormala markförhållanden.
     Blå/Vit:Spelförbudszon. Gul/Röd: Pliktområden (fd. vattenhinder). Orange:Oflyttbart tillverkat föremål 
  2. Out-of-bounds definieras av vita pinnar som på hål 4 och bakom hål 15 definieras av där befintligt stängsel. Gränsen är den del av stängslet som är närmast banan och sträcker sig lodrätt uppåt eller nedåt.

(Obs: Stängslet är inte ”hindrande föremål” (se definition). För en boll som inte är O/B, men där en sving eller stans störs av stängslet, gäller alltså inte lättnad utan plikt. Övergångstrapporna däremot är ”oflyttbara tillverkade föremål” och ger lättnad enl. regel 16)

  1. Pliktområden.  Regel 17

Hål 9 och12: Som alternativ till lättnad för boll i gult pliktområde enl. regel 17.1(2) kan en droppzon finnas (markeras med vit linje). Anm.  Bollen skall ta mark i och stanna i droppzonen.

  1. Onormala banförhållanden inkl. oflyttbara tillverkade föremål.
  2. a.  Myrstackarär spelförbudszon
  3. b.  Dräneringsrännormed bar mark eller täckta av grus är onormala banförhållanden. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
  4. Oflyttbara tillverkade föremål nära green.  Regel 16.1

Spelaren får lättnad utan plikt för oflyttbart tillverkat föremål (OTF) i spellinjen, om bollen ligger utanför green och OTF (t.ex. sprinklerlock) ligger på eller inom två klubblängder från både greenen och bollen. Bollen får lyftas och droppas inom en klubblängd från den närmaste punkt för lättnad, inte närmare hål och inte är i ett hinder eller på en green.

Lättnad är också tillåten, om spelarens boll ligger på greenen och OTF befinner sig inom två klubblängder från greenen, men i spelarens avsedda puttlinje. Bollen placeras inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, inte närmare hål.

  1. Skydd av unga träd.  Regel 16.1b

Om ett ungt träd identifierat med stödpinne eller orange markering påverkar spelarens stans, eller området för avsedd sving, måste bollen lyftas, utan plikt, och droppas enligt regel 16.(OTF).

Plikt för brott mot lokal regel, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel förlorat hål, slagspel två slags plikt.